Значення слова

Іменник
маховик
махове колесо

Приклади вживання

Do you know who invented a flywheel? — Ти знаєш, хто винайшов маховик?
This flywheel is too big. — Цей маховик занадто великий.
Flywheels are often used to provide continuous power output in systems where the energy source is not continuous. — Маховики часто використовують для забезпечення безперервної вихідної потужності в системах, де джерело енергії не є постійним.

Поділитись публікацією: