Значення слова

Іменник
фокус
центр

Дієслово
фокусувати
сфокусуватися
зосередитися
зосередити

Приклади вживання

focus group — фокус-група
to be out of focus — бути поза фокусом
In this course, we are going to focus on five learning objectives. — У цьому курсі ми зосередимося на п’яти навчальних цілях.
You should focus on language content that is relevant to you. — Ви повинні зосередитися на мовному контенті, який є релевантним для вас.

Поділитись публікацією: