Значення слова

Прикметник
наступний
нижченаведений

Прийменник
слідом за
після

Іменник
покликання
послідовники
наступне

Приклади вживання

The Night of the Following Day — «Ніч наступного дня» (назва худ. фільму)
It meant the following thing. — Це означало наступне.
Complete the following sentences with an appropriate word. — Доповніть наступні речення відповідним словом.
I came to the following conclusion. — Я дійшов наступного висновку.

Поділитись публікацією: