Значення слова

Дієслово
забороняти
перешкоджати
не дозволяти

Приклади вживання

This commandment forbids stealing. — Ця заповідь забороняє красти.
She forbids anyone to enter the power plant. — Вона забороняє будь-кому входити до електростанції.
Many religions forbid alcoholic consumption or see it as sinful or negative. — Багато релігій забороняють вживання алкоголю або вважають це гріховним чи негативним.
It may also be used as a substitute for bacon where religious restrictions forbid the consumption of pork. — Він також може використовуватися як замінник бекону, коли релігійні обмеження забороняють споживання свинини.

Поділитись публікацією: