Значення слова

Дієслово
провіщати
передвіщати
передчувати

Приклади вживання

It can foreshadow future events. — Це може передвіщати майбутні події.
Some tracks on this album foreshadow the shift to more melodic sounds. — Деякі треки цього альбому передвіщають перехід до більш мелодійних звуків.
They say that the shield serves as a symbol and foreshadow of Rome’s future glory. — Кажуть, що щит служить символом і передвістям майбутньої слави Риму.

Поділитись публікацією: