Значення слова

Дієслово
пробачати

Приклади вживання

Can You Ever Forgive Me? — «Чи зможете Ви мені пробачити?» (назва худ. фільму)
Will you forgive me? — Ти пробачиш мені?
Please forgive me. — Пробач мені, будь ласка.
He asked her to forgive him. — Він попросив її пробачити йому.

Поділитись публікацією: