Значення слова

Прикметник
формальний
офіційний
зовнішній
номінальний
правильний

Приклади вживання

formal dress — вечірня сукня
formal language — формальна мова
formal learning — формальна освіта
formal sciences — формальні науки

Ступені порівняння до слова formal

  • less formal — менш формальний
  • the least formal — найменш офіційний
  • more formal — більш формальний
  • the most formal — найбільш офіційний, найбільш формальний

Приклади речень:

Often, in less formal settings, the napkin should be in the wine glass. — Часто в менш формальних умовах серветка повинна знаходитися у фужері.
Evening cricket is the least formal format of club cricket. — Вечірній крикет — найменш офіційний формат клубного крикету.
It’s a more formal answer. — Це більш формальна відповідь.
The white tie is the most formal in the traditional evening western dress codes. — Біла краватка є найбільш офіційною у традиційних вечірніх західних дрес-кодах.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: