Значення слова

Іменник
формула
рецепт
доктрина

Множина

Іменник formula у множині: formulae

Приклади вживання

chemical formula — хімічна формула
Formula One — «Формула-1»
It’s an absolutely new formula. — Це абсолютно нова формула.
Chemical formulae may be used in chemical equations to describe chemical reactions and other chemical transformations. — Хімічні формули можуть бути використані в хімічних рівняннях для опису хімічних реакцій та інших хімічних перетворень.

Поділитись публікацією: