Значення слова

Прикметник
укріплений
кріплений
збагачений

Приклади вживання

fortified church — оборонний храм, храм-фортеця
fortified wine — кріплене вино
A citadel is the core fortified area of a town. — Цитадель — центральний укріплений район міста.
The entire city of Kerma in Nubia was encompassed by fortified walls surrounded by a ditch. — Все місто Керма в Нубії було оточене укріпленими стінами, оточеними ровом.
The source of the additional alcohol and the method of its distillation can affect the flavor of the fortified wine. — Джерело додаткового спирту та спосіб його перегонки можуть впливати на смак кріпленого вина.
Vermouth is an aromatized fortified wine, flavored with various botanicals (roots, barks, flowers, seeds, herbs, and spices) and sometimes colored. — Вермут — це ароматизоване кріплене вино, приправлене різними рослинними компонентами (коріння, кора, квіти, насіння, трави та спеції), а іноді й забарвлене.
Each fortified district consisted of a large number of concrete bunkers armed with machineguns, antitank guns, and artillery. — Кожен укріпрайон складався з великої кількості бетонних бункерів, озброєних кулеметами, протитанковими гарматами та артилерією.
The city of Campeche was founded in 1540 and fortified against pirates during the 17th century. — Місто Кампече було засноване в 1540 році і укріплене від піратів у 17 столітті.

Поділитись публікацією: