Значення слова

Іменник
фрагмент
уривок
уламок
скалка
обривок

Множина

Іменник fragment у множині: fragments

Приклади вживання

Fragmentology is the study of surviving fragments of manuscripts. — Фрагментологія вивчає збережені фрагменти рукописів.
It is one of the four fragments remaining of the original. — Це один із чотирьох фрагментів, що залишилися від оригіналу.
It is a basalt inscription fragment measuring 12.5 centimeters high by 14 centimeters wide. — Це фрагмент базальтового напису розміром 12,5 сантиметрів у висоту і 14 сантиметрів завширшки.
After being damaged, this fragment was heavily repainted, then the paint was removed in 1936. — Після пошкодження цей фрагмент був сильно перефарбований, потім фарбу зняли в 1936 році.
The sedimentary layer of continental fragments can be up to 5 kilometers thick and can overlay two to three crustal layers. — Осадовий шар континентальних уламків може мати товщину до 5 кілометрів і може перекривати два-три шари земної кори.
Many thousands of written fragments have been discovered in the Dead Sea area. — У районі Мертвого моря виявлено багато тисяч письмових фрагментів.

Поділитись публікацією: