Значення слова

Іменник
аромат
пахощі

Множина

Іменник fragrance у множині: fragrances

Приклади вживання

fragrance oil — ароматична олія
As of 2021, the Private Blend collection contains twenty three fragrances. — Станом на 2021 рік колекція Private Blend містить двадцять три аромати.
Minaj has a line of fragrances first launched in September 2012. — Мінаж має лінію ароматів, яка була вперше випущена у вересні 2012 року.
It’s a men’s fragrance by Abercrombie & Fitch. — Це чоловічий аромат від Abercrombie & Fitch.
Charlie is a line of women’s and men’s fragrances produced by the American cosmetic and perfume house Revlon. — Charlie — це лінія жіночих і чоловічих ароматів, що випускаються американським косметичним і парфумерним будинком Revlon.
The woods are heavy, yellow, and fine-grained, and, unlike many other aromatic woods, they retain their fragrance for decades. — Деревина важка, жовта і дрібнозерниста, і, на відміну від багатьох інших ароматних порід деревини, вона зберігає свій аромат протягом десятиліть.
This method is considered the oldest known procedure for preserving plant fragrance substances. — Цей метод вважається найдавнішою відомою процедурою збереження рослинних ароматичних речовин.

Поділитись публікацією: