Значення слова

Іменник
братерство
братство

Приклади вживання

Five hundred students were members of this fraternity. — П’ятсот студентів були членами цього братерства.
This fraternity was founded in 1869. — Це братерство було засноване у 1869 році.
Fraternities can be organized for many purposes. — Братерства можуть бути організовані для багатьох цілей.
It’s a social fraternity with more than 130 active chapters and 10 colonies across the United States and Canada. — Це соціальне братерство з понад 130 активними філіями і 10 поселеннями у Сполучених Штатах та Канаді.

Поділитись публікацією: