Майбутній доконаний тривалий час (Future Perfect Continuous Tense) в англійській мові

Майбутній доконаний тривалий час (Future Perfect Continuous Tense) в англійській мові

Ми вже розглянули два часи англійської мови з групи Perfect Continuous: Past Perfect Continuous і Present Perfect Continuous. Давайте тепер розберемося з останнім: Future Perfect Continuous. Цей час вживається не дуже часто, але для впевненого володіння англійською мовою на рівні Advanced потрібно знати, як він утворюється і в яких випадках вживається.

Утворення майбутнього доконаного тривалого часу

Стверджувальна форма

Для утворення майбутнього доконаного тривалого часу (Future Perfect Continuous) у стверджувальній формі ми ставимо на перше місце підмет, далі йде конструкція will have been, після чого ставимо смислове дієслово із закінченням -ing:

subject + will have been + verb + -ing

Відмінювання дієслова study (вчитися) у майбутньому доконаному тривалому часі:

I will have been studying — Я вчитимусь
He will have been studying — Він вчитиметься
She will have been studying — Вона вчитиметься
It will have been studying — Воно вчитиметься
We will have been studying — Ми вчитимемося
You will have been studying — Ти вчитимешся
They will have been studying — Вони вчитимуться

Якщо підмет виражений займенником, will скорочується за тим же принципом, що і при вживанні простого майбутнього часу (Future Simple):

I will → I’ll
he will → he’ll
she will → she’ll
it will → it’ll
we will → we’ll
you will → you’ll
they will → they’ll

Заперечення

Для утворення заперечення у майбутньому доконаному тривалому часі ми ставимо заперечну частку not між will та have:

subject + will not have been + verb + -ing

Відмінювання дієслова watch (дивитися) у Future Perfect Continuous:

I will not have been watching — Я не дивитимусь
He will not have been watching — Він не дивитиметься
She will not have been watching — Вона не дивитиметься
It will not have been watching — Воно не дивитиметься
We will not have been watching — Ми не дивитимемося
You will not have been watching — Ти не дивитимешся
They will not have been watching — Вони не дивитимуться

Запитання

Для утворення питань у Future Perfect Continuous ми виносимо допоміжне дієслово на місце перед підметом (subject):

will + subject + have been + verb + -ing

Відмінювання дієслова eat (їсти) у майбутньому доконаному тривалому часі:

Will I have been eating? — Я їстиму?
Will he have been eating? — Він їстиме?
Will she have been eating? — Вона їстиме?
Will it have been eating? — Воно їстиме?
Will we have been eating? — Ми їстимемо?
Will you have been eating? — Ти їстимеш?
Will they have been eating? — Вони їстимуть?

Коли вживається майбутній доконаний тривалий час

Майбутній доконаний тривалий час (Future Perfect Continuous) ми вживаємо у випадках, коли нам потрібно позначити, як довго чи до якого моменту у майбутньому триватиме якась дія.

Стверджувальне речення у Future Perfect Continuous схематично можна позначити так:

[конструкція зі смисловим дієсловом] + for + [позначення тривалості дії] + by + [позначення моменту у майбутньому, до якого триватиме дія]

Приклади речень:

I will have been working here for ten months by August. — У серпні буде вже десять місяців, як я працюю тут.
She will have been studying French for three years by next fall. — Наступної осені буде вже три роки, як вона вивчає французьку.

Слід зазначити, що у повсякденному спілкуванні Future Perfect Continuous вживається рідко і зазвичай замінюється на Future Perfect або Future Simple.

Вживання Future Perfect Continuous у минулому часі

В деяких ситуаціях подія, позначена за допомогою Future Perfect Continuous, може стосуватися якогось моменту в минулому. Наприклад, коли ми вживаємо непряму мову. У такому випадку у головному реченні дієслово має бути у формі минулого часу, а у підрядному реченні у конструкції Future Perfect Continuous ми міняємо will на would:

Robert said that he would have been working for Google for six years by next summer. — Роберт сказав, що наступного літа буде шість років, як він працює в компанії Google.

Поділитись публікацією: