Майбутній доконаний час (Future Perfect) в англійській мові

Майбутній доконаний час (Future Perfect) в англійській мові

Утворення майбутнього доконаного часу

Стверджувальні речення

Майбутній доконаний час (Future Perfect Tense) у стверджувальних реченнях утворюється так: спочатку йде підмет (subject), потім will have і дієслово у формі Past Participle.

subject + will have + Past Participle

Відмінювання дієслова to visit (відвідувати) у майбутньому доконаному часі:

I will have visited — Я відвідаю
He will have visited — Він відвідає
She will have visited — Вона відвідає
It will have visited — Воно відвідає
We will have visited — Ми відвідаємо
You will have visited — Ти відвідаєш
They will have visited — Вони відвідають

Якщо у стверджувальних реченнях у майбутньому доконаному часі у якості підмета вживається займенник, допоміжне дієслово will зазвичай скорочується:

I will → I’ll
he will → he’ll
she will → she’ll
it will → it’ll
we will → we’ll
you will → you’ll
they will → they’ll

Детальніше про правила подібних скорочень читайте у статті Скорочені форми в англійській мові.

Приклади стверджувальних речень з використанням Future Perfect Tense:

I’ll have learned English by 2023. — Я вивчу англійську до 2023 року.
I’ll have visited four countries by the end of the year. — До кінця року я відвідаю чотири країни.
She’ll have written a new essay by the end of the week. — До кінця тижня вона напише нове есе.

Заперечні речення

Для утворення заперечення з використанням майбутнього доконаного часу потрібно додати заперечну частку not після допоміжного дієслова will:

subject + will not have + Past Participle

Відмінювання дієслова to learn (вчити) у заперечному реченні:

I will not have learned — Я не вивчу
He will not have learned — Він не вивчить
She will not have learned — Вона не вивчить
It will not have learned — Воно не вивчить
We will not have learned — Ми не вивчимо
You will not have learned — Ти не вивчиш
They will not have learned — Вони не вивчать

Зазвичай у заперечних реченнях вживається скорочена форма:

will not → won’t

Приклади заперечних речень з використанням Future Perfect Tense:

He won’t have written this novel by the end of the month. — Він не напише цей роман до кінця місяця.
She won’t have cooked all these dishes till dinner. — Вона не приготує всі ці страви до вечері.
Peter won’t have found a new job till Friday. — Пітер не знайде нову роботу до п’ятниці.

Питання

Для утворення питання у майбутньому доконаному часі виносимо допоміжне дієслово на місце перед підметом (subject):

will + subject + have + Past Participle + ?

Відмінювання дієслова to come (приходити):

Will I have come? — Я прийду?
Will he have come? — Він прийде?
Will she have come? — Вона прийде?
Will it have come? — Воно прийде?
Will we have come? — Ми прийдемо?
Will you have come? — Ти прийдеш?
Will they have come? — Вони прийдуть?

Приклади запитань у майбутньому доконаному часі:

Will she have come by 9 p.m.? — Вона прийде до 9 вечора?
Will he have returned by 4 o’clock? — Він повернеться до 4 години?
What will you have done by next week? — Що ви зробите до наступного тижня?
Will you have finished this work by next month? — Чи завершите ви цю роботу до наступного місяця?
What will have changed by next year? — Що зміниться до наступного року?

Коли вживається майбутній доконаний час (Future Perfect)

  1. Майбутній доконаний час (Future Perfect) вживається, коли ми говоримо про майбутню подію, яка станеться раніше іншої події у майбутньому. У таких складних реченнях у головному реченні ми вживаємо Future Perfect, а підрядному реченні використовуємо Present Simple (простий теперішній час) для позначення майбутньої події.

Приклади речень:

By the time I find a new job, I’ll have spent all my money. — До того часу, як я знайду нову роботу, я витрачу всі свої гроші.
By the time Maria finishes school, her parents will have built a new house. — До того часу, як Марія закінчить школу, її батьки побудують новий будинок.

  1. Future Perfect вживається, коли ми говоримо про майбутню подію, яка станеться до певного моменту у майбутньому. Цей момент у майбутньому може бути позначений за допомогою таких слів:
  • by… — до… (by 2024, by the end of the year, by next week і т.ін.);
  • by the time — до того часу, як;
  • by … p.m. / a.m. — до… години вечора / ранку (by 6 p.m., by 10 a.m. і т.ін.);
  • by … o’clock — до… години (by 3 o’clock, by 6 o’clock і т.ін.);
  • before — до.

У заперечних реченнях у якості маркерів часу також можуть вживатися слова till і until.

Приклади речень:

I’ll have finished this work by 6 p.m. — Я закінчу цю роботу до 18:00.
I’ll have bought a new car by the end of the month. — До кінця місяця я куплю нову машину.
We’ll have found a better hotel by the end of the day if we are lucky. — До кінця дня ми знайдемо кращий готель, якщо пощастить.

Future Perfect in the Past

Майбутній доконаний час у минулому (Future Perfect in the Past) утворюється аналогічно до утворення Future Perfect, тільки допоміжне дієслово will ми замінюємо на would:

subject + would have + Past Participle

Future Perfect in the Past вживається у ситуаціях, коли йдеться по майбутню подію у минулому. В таких випадках Future Perfect in the Past використовується у підрядному реченні, а у головному реченні дієслово стоїть у минулому часі.

Приклади речень:

Martin thought that he would have finished this work by the end of the week. — Мартін думав, що закінчить цю роботу до кінця тижня.
He said that he would have finished this project by the end of the year. — Він сказав, що завершить цей проект до кінця року.

Поділитись публікацією: