Простий майбутній час (Future Simple) в англійській мові

Простий майбутній час (Future Simple) в англійській мові

Утворення простого майбутнього часу

Стверджувальні речення

У сучасній англійській мові простий майбутній час (Future Simple) утворюється за допомогою допоміжного дієслова will та смислового дієслова без частки to:

subject + will + verb

Допоміжне дієслово will можна вживати для всіх осіб однини і множини. У художній літературі, газетних статтях або офіційних текстах можна також зустріти вживання допоміжного дієслова shall (для осіб I та We), але такий варіант наразі вважається застарілим.

Відмінювання дієслова to travel (подорожувати) у простому майбутньому часі (Future Simple):

I will travel. — Я буду подорожувати.
He will travel. — Він буде подорожувати.
She will travel. — Вона буде подорожувати.
It will travel. — Це буде подорожувати.
We will travel. — Ми будемо подорожувати.
You will travel. — Ти будеш подорожувати.
They will travel. — Вони будуть подорожувати.

У стверджувальній формі речень у простому майбутньому часі вживаються такі скорочені форми:

I will → I’ll
he will → he’ll
she will → she’ll
it will → it’ll
we will → we’ll
you will → you’ll
they will → they’ll

Приклади простих речень у Future Simple:

I’ll find you. — Я знайду тебе.
I’ll call you tomorrow. — Я зателефоную тобі завтра.
We’ll go to Spain next week. — Ми поїдемо до Іспанії наступного тижня.
I’ll take her with me. — Я візьму її з собою.
We’ll start this project next month. — Ми розпочнемо цей проєкт наступного місяця.

Заперечні речення

Заперечна форма дієслова у простому минулому часі утворюється за допомогою заперечної частки not, яка ставиться після допоміжного дієслова will:

subject + will not + verb

Відмінювання дієслова to pay (платити) у заперечному реченні:

I will not pay. — Я не буду платити.
He will not pay. — Він не буде платити.
She will not pay. — Вона не буде платити.
It will not pay. — Це (воно) не буде платити.
We will not pay. — Ми не будемо платити.
You will not pay. — Ти не будеш платити.
They will not pay. — Вони не будуть платити.

У заперечних формах Future Simple використовуються два види скорочених форм.

  1. Заперечна частка not зливається з допоміжним дієсловом:

will not → won’t

  1. Заперечна частка залишається без змін, а допоміжне дієслово скорочується:

I will not pay → I’ll not pay
He will not pay → He’ll not pay і т.ін.

Питання

Для утворення питань у простому майбутньому часі ми виносимо допоміжне дієслово на місце перед підметом (subject):

will + subject + verb?

Відмінювання дієслова to eat (їсти):

Will I eat? — Я їстиму?
Will he eat? — Він їстиме?
Will she eat? — Вона їстиме?
Will we eat? — Ми будемо їсти?
Will you eat? — Ти їстимеш?
Will they eat? — Вони їстимуть?

Для утворення спеціального питання у простому майбутньому часі ми на початку речення ставимо питальне слово або фразу (what, when, how long, how much і т.ін.), далі використовуємо той самий порядок слів, як і у загальному питанні:

When will you arrive? — Коли ти приїдеш?
When will you call me? — Коли ти зателефонуєш мені?
What information will you send them? — Яку інформацію ти їм надішлеш?
How long will it take me to get to this place? — Скільки часу мені знадобиться, щоб дістатися до цього місця?

Коли використовується простий майбутній час (Future Simple)

Future Simple ми використовуємо у випадках, коли йдеться про однократну або повторювану дію, що відбудеться у майбутньому. Час цієї дії може бути позначений такими словами:

  • tomorrow — завтра,
  • the day after tomorrow — післязавтра,
  • tonight — сьогодні ввечері,
  • next week — наступного тижня,
  • next month — наступного місяця,
  • next year — наступного року,
  • in … days — через … дні (днів),
  • in … hours — через … годин.

Приклади речень:

We will play poker tomorrow. — Завтра ми гратимемо в покер.
She’ll call you this Sunday. — Вона зателефонує тобі цієї неділі.
He won’t pay the bills. — Він не буде платити за рахунками.
I’ll send you a postcard. — Я надішлю вам листівку.
How long will this lesson last? — Як довго триватиме цей урок?

Зверніть увагу, що простий майбутній час (Future Simple) не вживається в умовних реченнях після сполучників if, when, unless. Замість Future Simple у таких випадках вживається Present Simple:

If I see her, I’ll call you. — Якщо я побачу її, я зателефоную тобі.

Як видно з цього прикладу, в українській мові в обох частинах речення ми вживаємо майбутній час, але в англійській у підрядній частині (після if) вживаємо простий теперішній час.

Поділитись публікацією: