Значення слова

Іменник
хода
алюр
поступ
рух

Множина

Іменник gait у множині: gaits

Приклади вживання

gait analysis — аналіз ходи
gait training — тренування ходи
Horses can use various gaits during locomotion across solid ground. — Коні можуть використовувати різні ходи під час переміщення по твердій землі.
Gaits are generally classed as “symmetrical” and “asymmetrical” based on limb movement. — Ходи, як правило, класифікуються як «симетричні» та «асиметричні» на основі руху кінцівок.

Поділитись посиланням: