Значення слова

Іменник
амбар
житниця
комора

Дієслово
запасати
збирати
складати в амбар
зсипати зерно у амбар

Приклади вживання

They built a big garner. — Вони побудували великий амбар.
These tests are designed to garner information about how the weapons themselves work. — Ці тести призначені для збирання інформації про те, як працює сама зброя.
The film garnered critical acclaim. — Фільм отримав визнання критиків.
Less than a month after launch, the site garnered around 150,000 page views a day. — Менш ніж через місяць після запуску сайт зібрав близько 150 000 переглядів сторінки за день.
The film premiered on Netflix globally in March 2021 and garnered immediate attention in several countries. — Прем’єра фільму на Netflix у всьому світі відбулася в березні 2021 року і одразу привернула увагу у кількох країнах.

Поділитись публікацією: