Значення слова

Дієслово
вдивлятися
витріщатися
дивитися
подивитися

Іменник
пильний погляд

Приклади вживання

Other recent research has confirmed that the direct gaze of adults influences the direct gaze of infants. — Інші недавні дослідження підтвердили, що прямий погляд дорослих впливає на прямий погляд немовлят.
Oculesics, a subcategory of kinesics, is the study of eye movement, eye behavior, gaze, and eye-related nonverbal communication. — Окулесика, підкатегорія кінесики, — це вивчення руху очей, поведінки очей, погляду та невербальної комунікації, пов’язаної з очима.
In 1967, secluded from public gaze, Dylan recorded over 100 songs at his Woodstock home. — У 1967 році, відсторонений від публічного погляду, Ділан записав понад 100 пісень у своєму будинку в Вудстоці.

Поділитись публікацією: