Значення слова

Іменник
геній
геніальність
обдарованість
геніальна особистість

Приклади вживання

evil genius — злий геній
Culinary Genius — «Кулінарний геній» (назва британської телевізійної програми)
I’m not a genius. — Я не геній.
He is a genius! — Він геній!
What do you geniuses think? — Як ви думаєте, генії?
Do you think my husband is a genius? — Думаєш, мій чоловік геній?
I think her grandfather was a genius. — Я думаю, що її дід був генієм.
They are three young geniuses who want to change the world. — Це троє юних геніїв, які хочуть змінити світ.
Maria and Victor think that their son is a genius. — Марія та Віктор вважають свого сина генієм.
He invented a device that turns water into wine! Isn’t he a genius? — Він винайшов пристрій, який перетворює воду на вино! Хіба він не геній?
You can call me a genius. I think I deserved it. — Ви можете назвати мене генієм. Думаю, я це заслужив.
To write this book, he analyzed biographical data about historical geniuses. — Для написання цієї книги він проаналізував біографічні дані про історичних геніїв.
A genius is a person who has exceptional intellectual ability, creativity, or originality. — Геній — це людина, яка має виняткові інтелектуальні здібності, креативність чи оригінальність.

Поділитись публікацією: