Значення слова

Прикметник
геологічний

Приклади вживання

geological map — геологічна карта
geological period — геологічний період
The first geological map of the United States was produced in 1809 by William Maclure. — Перша геологічна карта США була виготовлена в 1809 році Вільямом Маклюром.
Franciscan rocks have a complex geological structure. — Францисканські породи мають складну геологічну будову.
They were formed by different geological processes. — Вони утворилися внаслідок різних геологічних процесів.

Поділитись публікацією: