Назви геометричних фігур англійською мовою

Назви геометричних фігур в англійській мові

Геометрична фігура англійською буде geometric figure або geometric shape.

Назви геометричних фігур в англійській мові:

Приклади використання

The eccentricity of an ellipse which is not a circle is greater than zero but less than 1. — Ексцентриситет еліпса, який не є колом, більше нуля, але менший за одиницю.
A triangle is one of the basic shapes in geometry. — Трикутник є однією з основних фігур у геометрії.
A rhombus with right angles is a square. — Ромб із прямими кутами є квадратом.
He is best known for being the first person to calculate the circumference of the Earth. — Він найбільш відомий тим, що є першою людиною, яка обчислила окружність Землі.
A rhombus has all sides equal, while a rectangle has all angles equal. — У ромба всі сторони є рівними, тоді як у прямокутника всі кути є рівними.

Поділитись публікацією: