Значення слова

Іменник
герундій

Множина

Іменник gerund у множині: gerunds

Приклади вживання

This is a gerund. — Це герундій.
The present participle and gerund forms of verbs, ending in -ing, are always regular. — Форми дієприкметника теперішнього часу і дієслова у формі герундія, що закінчуються на -ing, завжди правильні.
Hebrew gerunds cannot be used as adjectives, unlike in English. — Герундії в івриті не можна використовувати як прикметники, на відміну від англійських.

Див. також: Частини мови англійською.

Поділитись публікацією: