Get rid of: значення та приклади вживання

Get rid of: значення та приклади вживання

Get rid of — фразове дієслово.

Значення:

  • позбутися,
  • позбавлятися,
  • здихатися.

Приклади вживання

I’m trying to get rid of these mistakes. — Я намагаюся позбутися цих помилок.
I can’t get rid of him. — Я не можу від нього позбутися.
Someone must get rid of them. — Хтось повинен від них позбутися.
He wants to get rid of this problem. — Він хоче позбутися цієї проблеми.
They want to get rid of the dependence on foreign technology. — Вони хочуть позбутися залежності від іноземних технологій.
The only way to get rid of a temptation is to yield to it. — Єдиний спосіб позбутися спокуси — поступитися їй.
This is a card game where the players aim to get rid of all of their cards. — Це карткова гра, в якій гравці прагнуть позбутися всіх своїх карт.
He claims that he and the FBI have similar interests in getting rid of dangerous criminals and terrorists. — Він стверджує, що він та ФБР мають схожі інтереси у позбавленні від небезпечних злочинців та терористів.
I had to get rid of every fear, anxiety, doubt, and negative mindset to make this project. — Мені довелося позбутися кожного страху, тривоги, сумнівів та негативного мислення, щоб виконати цей проект.
Caleb has a plan to get rid of Lancaster, but the family decides that they need to get rid of both of them. — Калеб має план позбутися Ланкастера, але сім’я вирішує, що їм потрібно позбутися обох.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: aim, all, anxiety, both, card, claim, criminal, dangerous, decide, dependence, doubt, every, family, fear, foreign, game, get, him, interest, it, make, mindset, mistake, need, negative, only, plan, player, problem, project, rid, similar, someone, technology, temptation, terrorist, their, them, this, want, way, where, yield.
. . .
Більше слів дивіться у розділі Англо-український словник.

Поділитись публікацією: