Значення слова

Іменник
привид
примара
дух
тінь
літературний раб

Дієслово
переслідувати
з’являтися
писати за іншу людину

Приклади вживання

ghost hunting — полювання на привидів
ghost pepper — «перець-привид» (сорт перцю-чілі)
ghost ship — корабель-привид
ghost town — місто-привид
Ghost Rider — «Примарний вершник» (назва худ. фільму)
I don’t believe in ghosts. — Я не вірю у привидів.
A ghost is the spirit of a dead person or animal that can appear to the living. — Привид — це дух мертвої людини або тварини, який може з’являтися перед живими.

Поділитись публікацією: