Значення слова

Прикметник
гігантський
велетенський

Приклади вживання

Now we have gigantic computers. — Тепер у нас є гігантські комп’ютери.
They saw a gigantic octopus. — Вони побачили гігантського восьминога.
We can’t stop this gigantic asteroid. — Ми не можемо зупинити цей гігантський астероїд.
They created new gigantic sculptural installations at the scale of the city. — Вони створили нові гігантські скульптурні інсталяції в масштабах міста.
This country, owing to its gigantic size, has diverse ecosystems. — Ця країна, завдяки своїм гігантським розмірам, має різноманітні екосистеми.
These islands emerged as a result of gigantic underwater volcanic eruptions that happened thousands of kilometers to the east of the continental block made up of Africa and Madagascar. — Ці острови виникли в результаті гігантських підводних вулканічних вивержень, які сталися за тисячі кілометрів на схід від континентального блоку, що складається з Африки та Мадагаскару.

Поділитись публікацією: