Значення слова

Іменник
глосарій
словник

Множина

Іменник glossary у множині: glossaries

Приклади вживання

glossary of botanical terms — глосарій ботанічних термінів
glossary of chemistry terms — глосарій хімічних термінів
Traditionally, a glossary appears at the end of a book and includes terms within that book that are either newly introduced, uncommon, or specialized. — Традиційно глосарій з’являється в кінці книги та включає в себе терміни, які є нещодавно введеними, незвичними або спеціалізованими.

Див. також: Різниця між dictionary, vocabulary та glossary.

Поділитись публікацією: