Значення слова

Іменник
сорт
ранг
ступінь
розряд
клас
звання
якість

Дієслово
розташовувати за рангами
сортувати

Множина

Іменник grade у множині: grades

Приклади вживання

grade beam — ростверк
to get a bad grade — отримати погану оцінку
to get a good grade –— отримати хорошу оцінку
She is in the third grade. — Вона в третьому класі.
I want to get a much higher grade. — Я хочу отримати набагато вищу оцінку.
A senior officer is an officer of a more senior grade in military service. — Старший офіцер — офіцер більш високого рангу військової служби.
This system uses a grade between 0.00 to 4.00 wherein 4.00 is the highest and 0.00 is a failing mark. — У цій системі використовується оцінка від 0,00 до 4,00, де 4,00 є найвищою оцінкою, а 0,00 — незадовільною.
Olga was bitterly disappointed when she got such a low grade. — Ольга була гірко розчарована, коли отримала таку низьку оцінку.

Поділитись публікацією: