Значення слова

Іменник
бабуся
баба
бабка

Дієслово
балувати

Приклади вживання

She is my grandmother. — Вона моя бабуся.
The mother of her father is her grandmother. — Матір її матері — її бабуся.
My grandmother 60 years old. — Моїй бабусі 60 років.
What’s your grandmother’s name? — Як звуть твою бабусю?
She has become a grandmother. — Вона стала бабусею.

Поділитись публікацією: