Значення слова

Прикметник
вдячний
приємний

Приклади вживання

I’m grateful to you for it. — Я вдячний вам за це.
Isn’t he grateful for it? — Хіба він не вдячний за це?
You should be grateful for it! — Ви повинні бути вдячні за це!
I’m grateful to you for everything. — Я вдячний тобі за все.
I’m grateful to you for your hospitality. — Я вдячний вам за вашу гостинність.
What do you feel the most grateful for? — За що ви найбільш вдячні?
They are profoundly grateful for the support. — Вони глибоко вдячні за підтримку.
I’m so grateful to him for the opportunity to take part in this project. — Я дуже вдячний йому за можливість взяти участь у цьому проекті.

Поділитись публікацією: