Значення слова

Іменник
надгробна плита
могильний камінь

Приклади вживання

granite gravestone — гранітний надгробний камінь
Beside his gravestone there are two other gravestones which belong to Malik-Shah I and his wife Tarkan Khatun. — Поряд з його надгробною плитою є ще дві надгробні плити, які належать Малік-Шаху I та його дружині Таркан Хатун.
The missing gravestone was found a few hundred feet from the gravesite. — Зниклий надгробний камінь було знайдено за кілька сотень футів від місця поховання.

Поділитись публікацією: