Значення слова

Дієслово
тяжіти
прагнути
притягуватися

Приклади вживання

Welsh painters gravitated towards the art capitals of Europe. — Валлійські художники тяжіли до мистецьких столиць Європи.
His parents wanted the boy to be classical pianists, but Van Halen gravitated towards rock music. — Його батьки хотіли, щоб хлопець був класичним піаністом, але Ван Хален тяжів до рок-музики.
Nominative determinism is the hypothesis that people tend to gravitate towards areas of work that fit their names. — Номінативний детермінізм — це гіпотеза, що люди, як правило, тяжіють до напрямків роботи, які відповідають їхнім іменам.
Younger generations continue to perform in string bands as well as gravitate toward genres such as reggae, hip hop, rhythm and blues, gospel and soul. — Молодші покоління продовжують виступати в струнних колективах, а також тяжіють до таких жанрів, як реггі, хіп-хоп, ритм-енд-блюз, госпел та соул.
Though raised as a Roman Catholic, Verne gravitated towards deism. — Хоча він був вихований як римо-католик, Верн тяжів до деїзму.

Поділитись публікацією: