Значення слова

Прикметник
похмурий
жорстокий
невблаганний
безжалісний
огидний

Приклади вживання

The clinical prognosis is quite grim. — Клінічний прогноз доволі невеселий.
The doctor called him to inform the grim news. — Лікар зателефонував йому, щоб повідомити похмуру новину.
It gained a following online for its grim and depressing storyline, becoming an Internet meme. — Своїм похмурим і депресивним сюжетом він здобув прихильників в Інтернеті та став інтернет-мемом.
These films generally focus on a more grim and realistic portrayal of the criminal world over violence and gunplay sequences. — Ці фільми зазвичай зосереджені на більш похмурому та реалістичному зображенні кримінального світу замість насильства та перестрілок.

Поділитись публікацією: