Значення слова

Іменник
шліфування
мелення
подрібнення

Прикметник
точильний
шліфувальний

Приклади вживання

grinding machine — шліфувальна машина
grinding wheel — шліфувальний круг
A wide variety of machines are used for grinding. — Для шліфування використовуються різноманітні машини.
The electrochemical grinding process combines traditional electrochemical machining and grinding processes to remove material from a workpiece. — Процес електрохімічного шліфування поєднує традиційну електрохімічну обробку та процеси шліфування для видалення матеріалу із заготовки.
Millstones are stones used in gristmills for grinding wheat or other grains. — Жорна — це камені, які використовуються в млинах для подрібнення пшениці або іншого зерна.

Поділитись публікацією: