Значення слова

Дієслово
вгадувати
відгадати
допускати
здогадуватися

Іменник
припущення
здогадка
домисел
приблизний підрахунок

Приклади вживання

I guess… — Я вважаю…
Guess who’s coming to dinner. — Вгадайте, хто прийде на вечерю.
Guess who’s back? — Вгадайте, хто повернувся?
Can you guess what he was doing? — Ви можете здогадатися, що він робив?
As you might guess, I can’t do without it. — Як ви могли здогадатися, я не можу без нього.
You’ll never guess who I ran into today! — Ви ніколи не вгадаєте, з ким я сьогодні зіткнувся!

Поділитись публікацією: