Значення слова

Іменник
порив
шквал
смак
приємний смак
розуміння

Приклади вживання

A large gust of wind soon engulfs the city, causing heavy damage and endangering the citizens. — Великий порив вітру незабаром охоплює місто, завдаючи значної шкоди та загрожуючи громадянам.
During the cyclone, several extreme gusts of greater than 83 m/s were recorded. — Під час циклону було зафіксовано кілька екстремальних поривів потужністю понад 83 м/с.
It was a sudden gust of wind. — Це був раптовий порив вітру.

Поділитись публікацією: