Значення слова

Дієслово
торгуватися
сперечатися

Іменник
суперечка з приводу ціни або умов

Приклади вживання

In many countries in Asia, locals haggle for goods and services. — У багатьох країнах Азії місцеві жителі торгуються з приводу товарів та послуг.
Do you know how to haggle? — Ви знаєте, як торгуватися?
He always haggles with street vendors. — Він завжди торгується з вуличними торговцями.
I don’t want to haggle. — Я не хочу торгуватися.

Поділитись публікацією: