Значення слова

Іменник
щастя
удача

Приклади вживання

the International Day of Happiness — Міжнародний День щастя
Happiness is one of the most important values. — Щастя — одна з найважливіших цінностей.
Some philosophers believe happiness can be understood as the moral goal of life or as an aspect of chance. — Деякі філософи вважають, що щастя можна розуміти як моральну мету життя або як аспект випадковості.
They want to share their happiness. — Вони хочуть поділитися своїм щастям.

Поділитись публікацією: