Значення слова

Прикметник
важкий
твердий
суворий
жорсткий
тяжкий
дужий
крутий

Прислівник
важко
дуже
твердо
надмірно
сильно
наполегливо

Приклади вживання

it is hard to say — важко сказати
hard drive — жорсткий диск
hard rock — хардрок
hard problem of consciousness — важка проблема свідомості
hard water — жорстка вода
to try hard — дуже старатися
Hard Target — «Важка мішень» (назва худ. фільму)
He had a hard life. — У нього було важке життя.
It was too hard for him. — Для нього це було надто важко.
It is raining hard. — Йде сильний дощ.

Ступені порівняння до слова hard

  • harder — важче
  • the hardest — найважчий

Приклади речень:

It’s harder than you think. — Це складніше, ніж ти думаєш.
It was the hardest part of the task. — Це була найважча частина завдання.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: