Значення слова

Прикметник
шкідливий
небезпечний

Приклади вживання

Which of the following fats is least harmful for heart? — Які з наведених жирів найменш шкідливі для серця?
It can have harmful effects on plants. — Він може мати шкідливий вплив на рослини.
It is generally considered harmful. — Загалом він вважається шкідливим.
They want to reduce the harmful effects of tobacco. — Вони хочуть зменшити шкідливий вплив тютюну.

Поділитись публікацією: