Значення слова

Іменник
голова
керівник
головка
верх
верхня частина
передня частина
розум
вождь
шляпка (головка) цвяха
заголовок
мис
верхівка

Прикметник
головний
титульний

Дієслово
очолювати
прямувати
спрямовувати

Множина

Іменник head у множині: heads

Приклади вживання

head coach – головний тренер
head office – головне управління, начальство
head of state – глава держави
head out – виходити
head teacher – директор школи
sleepy head – сонько
Helmets can prevent head injuries. – Шоломи можуть запобігти травмам голови.
My head hurts. – У мене болить голова.
My head is heavy, I am sick. – У мене голова важка, мені погано.
Does your head often hurt? – У вас часто болить голова?
Head injuries are very dangerous. – Травми голови дуже небезпечні.
He turned his head from left to right. – Він повернув голову зліва направо.
Alright, it’s time to head out. – Гаразд, пора вирушати.
I was in over my head on my first day as a coach. – Мені було важко у мій перший день роботи тренером.
Do you see a horn on his head? – Бачиш ріг на його голові?
Many Buddhists shave their heads. – Багато буддистів голять голову.

Поділитись публікацією: