Значення слова

Дієслово
слухати
чути
почути
вислуховувати
розчути
заслухати

Приклади вживання

Silence… Can You Hear It? — Тиша… Ти чуєш її?
Where did you hear the news? — Де ви почули цю новину?
He heard what he wanted to hear. — Він почув те, що хотів почути.
Do you often hear this story? — Ви часто чуєте цю історію?
I could hardly hear him. — Я його майже не чув.
His right ear does not hear. — Його праве вухо не чує.
I heard that you want to be an actor. — Я чув, що ти хочеш бути актором.
I’d like to hear your thoughts on that. — Я хотів би почути вашу думку з цього приводу.
I hear it for the first time. — Я чую це вперше.
Partial or total inability to hear is called hearing loss. — Часткова або повна нездатність чути називається втратою слуху.

Поділитись публікацією: