Значення слова

Іменник
чутка
поговір

Прикметник
заснований на чутках

Приклади вживання

hearsay evidence — свідчення з чужих слів
In most cases, they may not testify about something they were told (hearsay). — У більшості випадків вони можуть не свідчити про те, що їм сказали (чутки).
Others are based on estimates or hearsay. — Інші базуються на оцінках або чутках.
Accounts of his life and influence were often based on hearsay. — Розповіді про його життя та вплив часто базувалися на чутках.

Поділитись публікацією: