Значення слова

Іменник
серце
душа
серцевина
стрижень
ядро
почуття
мужність
чирва
любов

Множина

Іменник heart у множині: hearts

Приклади вживання

artificial heart — штучне серце
at heart — в глибині душі
by heart — напам’ять
heart failure — серцева недостатність
heart rate — серцевий ритм
Heart of Darkness — «Серце пітьми» (назва роману Джозефа Конрада)
heart transplantation — трансплантація серця
heart valves — клапани серця
out of heart — у поганому настрої, у смутку
to learn by heart — вивчити напам’ять
to lose heart — зневіритися, занепасти духом
the Purple Heart — Пурпурове серце (військова нагорода США)
with all heart — від усієї душі
Specialists who focus on diseases of the heart are called cardiologists. — Фахівці, які займаються захворюваннями серця, називаються кардіологами.
Heart tissue receives blood from two arteries which arise just above the aortic valve. — Серцева тканина отримує кров з двох артерій, які виникають безпосередньо над аортальним клапаном.
Robert is a strange person, but he has a kind heart. — Роберт дивна людина, але у нього добре серце.
You should learn it by heart. — Ви повинні вивчити це напам’ять.

Поділитись публікацією: