Heat up: значення та приклади вживання

Heat up: значення та приклади вживання

Heat up — фразове дієслово.

Значення:

  • нагрівати,
  • підігрівати,
  • підігріти.

Приклади вживання

Heat up some water. — Нагрійте трохи води.
The device heats up. — Пристрій нагрівається.
The air continues to heat up. — Повітря продовжує нагріватися.
The surface may heat up significantly. — Поверхня може значно нагрітися.
As the radiator heats up, the back section also heats up. — Коли нагрівається радіатор, нагрівається й задня частина.
It readily forms an insulating oxide, making connections heat up. — Він легко утворює ізоляційний оксид, завдяки чому з’єднання нагріваються.
As the water heats up, it expands and becomes less dense. — Коли вода нагрівається, вона розширюється і стає менш щільною.
This heating element heats up to gas’s ignition temperature. — Цей нагрівальний елемент нагрівається до температури займання газу.
When a tire is under-inflated, it causes the inside of the tire to heat up. — Коли шина недостатньо накачана, це призводить до нагрівання її внутрішньої частини.
Grinding metal on a power-driven grinding wheel quickly heats up the workpiece. — Шліфування металу на механічному шліфувальному колі швидко нагріває заготовку.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: air, also, an, as, back, become, cause, connection, continue, dense, device, element, expand, form, gas, grinding, heat, heating, ignition, inside, insulating, less, may, metal, oxide, quickly, radiator, readily, section, significantly, some, surface, temperature, the, this, tire, up, water, wheel, when, workpiece.

Більше слів дивіться у розділі Англо-український словник.

Поділитись публікацією: