Значення слова

Іменник
обігрівач
нагрівач
піч
радіатор

Множина

Іменник heater у множині: heaters

Приклади вживання

electric heater — електронагрівач
fan heater — тепловентилятор
heater shield — праскоподібний щит
kerosene heater — керосинка
oil heater — масляний нагрівач
portable heater — переносний обігрівач
Can you turn on the heater? — Ви можете увімкнути обігрівач?
Turn off the heater! — Вимкніть обігрівач!
An electric heater is an electrical device that converts an electric current into heat. — Електричний обігрівач — це електричний пристрій, який перетворює електричний струм на тепло.
Water heaters potentially can explode and cause significant damage, injury, or death if certain safety devices are not installed. Водонагрівачі потенційно можуть вибухнути та спричинити значні пошкодження, травми або смерть, якщо не встановлено певні пристрої безпеки.

Поділитись публікацією: