Значення слова

Іменник
висота
зріст
височина

Множина

Іменник height у множині: heights

Приклади вживання

The Golan Heights — Голанські висоти
I’m afraid of heights. — Я боюся висоти.
He is of average height. — Він середнього зросту.
The height of that building is 30 m. — Висота цієї будівлі 30 м.
What is the height of this tree? — Яка висота цього дерева?
The height of this mountain is 600 meters. — Висота цієї гори 600 метрів.
Players regularly inflate their height. — Гравці регулярно завищують свій зріст.
Human height is one of the areas of study within anthropometry. — Зріст людини є одним із напрямків вивчення антропометрії.
For older people, excessive height loss is a symptom of osteoporosis. — Для літніх людей надмірна втрата зросту є симптомом остеопорозу.
Tree height is the vertical distance between the base of the tree and the tip of the highest branch on the tree, and is difficult to measure accurately. — Висота дерева – це відстань по вертикалі між основою дерева та верхівкою найвищої гілки на дереві, і її важко точно виміряти.

Поділитись публікацією: