Значення слова

Іменник
спадковість

Приклади вживання

He established many of the rules of heredity. — Він встановив багато правил спадковості.
The study of heredity in biology is genetics. — Вивчення спадковості в біології є генетикою.
They were discussing the influence of heredity and environment on social advancement. — Вони обговорювали вплив спадковості та середовища на соціальний розвиток.
It can occur as the result of heredity. — Це може статися як результат спадковості.
He has a vague and inaccurate understanding of heredity. — У нього розпливчасте і неточне розуміння спадковості.

Поділитись публікацією: