Значення слова

Іменник
пробіл
пропуск
отвір
зіяння
перерва

Приклади вживання

Many languages disallow or restrict hiatus and avoid it by deleting or assimilating the vowel or by adding an extra consonant. — Багато мов забороняють або обмежують зіяння і уникають його, видаляючи або асимілюючи голосну або додаючи зайву приголосну.
It’s the final album of the band before their hiatus. — Це останній альбом групи до перерви у їхній діяльності.
It has been on hiatus since 2018. — Він перерваний з 2018 року.
During a hiatus from film acting, Fraser found a new audience in television. — Під час перерви в акторській роботі Фрейзер знайшов нову аудиторію на телебаченні.

Поділитись публікацією: