Значення слова

Прикметник
високий
заввишки
верховний

Прислівник
високо
сильно
дорого

Іменник
найвища точка

Приклади вживання

a tree four meters high — дерево заввишки чотири метри
high availability — висока доступність
high and low — всюди
high school — середня школа, вища школа
high in the mountains — високо в горах
high in the sky — високо в небі
high technology — високі технології
high wages — висока заробітна плата
The waves are high today. — Хвилі сьогодні високі.

Ступені порівняння до слова high

  • higher — вище
  • the highest — найвищий

Приклади речень:

It has a higher number of carbon atoms. — Він має більшу кількість атомів вуглецю.
It’s the highest point in our country.— Це найвища точка в нашій країні.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: