Значення слова

Іменник
погляд у минуле
непередбачливість

Приклади вживання

Examples can be identified only in hindsight. — Приклади можна визначити лише заднім числом.
In hindsight, we can say that 2020 was a turning point. — Озираючись назад, можна сказати, що 2020 рік став переломним.
In historical hindsight, this looks like a fatally missed opportunity. — З огляду на історію, це виглядає як фатально втрачена можливість.
A trend can only be determined in hindsight, since at any time prices in the future are not known. — Тенденцію можна визначити лише заднім числом, оскільки в будь-який момент ціни в майбутньому невідомі.
Robert described her childhood in hindsight as a miserable life but stated that she never felt unhappy. — Озираючись назад, Роберт описав її дитинство як нещасливе життя, але заявив, що вона ніколи не відчувала себе нещасною.

Поділитись публікацією: